Föreningen Moholms Fotbollsveteraner

Bildad: Föreningen bildades 23 september 2016. Till interimstyrelse valdes Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Bo Jakobsson och Lars Segerstedt (ledamöter). Denna interimstyrelse verkade till årsmötet 5 augusti 2017 som hölls i samband med ett fotbollsevent i Fägregården, Fägre, varvid en ny styrelse om sju personer valdes: Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Ronny Carlén, Madelene Eklind, Terese Fahlgren Wallskog och Jan Larsson (övriga ledamöter).

Syftet med föreningen: Att bevara idrottshistorien i Moholm, Töreboda kommun, att på ideell basis skapa ett nätverk för personer (herrar/damer) som fyllt 40 år och däröver och som tidigare varit engagerade i föreningslivet (som framgår av namnet, mestadels fotboll) i Moholm, men den är öppen för alla och ska också ses som en kamratförening.

Klicka här för information om bilden ovan