Ordföranden har ordet

FÖRENINGEN Moholms Fotbollsveteraner bildades 23 september 2016 och har nu verkat i fem år, även om 2020 blev någonting helt annat än vad vi planerat. Efter vårt årsmöte i Töreboda lördagen den 29 februari 2020 slog Corona-pandemin till på allvar och vi liksom många andra fick pausa verksamheten. Vi hade således ingen aktivitet under ett och ett halvt år. Därför var det med stor glädje vi kunde fira vår femåriga tillvaro på Moholms Herrgård lördagen den 25 september 2021 och i samband med det höll vi också årsmöte för år 2020.

TRÄFFEN på Moholms Herrgård lockade drygt 70 personer. Jag vill rikta ett speciellt tack till våra inbjudna gäster, Ken Olofsson, Kenneth “Kenta” Ohlsson och Eine Fredriksson, som bidrog till att denna kväll blev ett minne för oss alla. Micael Hamilton och hans personal på Moholms Herrgård stod för ett suveränt värdskap med en meny av absolut toppklass.

NU HOPPAS VI kunna leva någorlunda normalt igen. Vi planerar för 2022 med ett årsmöte som ska hållas 26 februari och i samband med detta hoppas kunna presentera en aktivitetsplan för 2022.

JAG ÖNSKAR ER alla en fortsatt fin höst och en positiv avslutning på ett år där vi förhoppningsvis lämnat Corona-pandemin bakom oss.

Lars-Åke Bergman