Föreningen Moholms Fotbollsveteraner

Bildad: Föreningen bildades 23 september 2016. Till interimstyrelse valdes Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Bo Jakobsson och Lars Segerstedt (ledamöter). Denna interimstyrelse verkade till årsmötet 5 augusti 2017 som hölls i samband med ett fotbollsevent i Fägregården, Fägre, varvid en ny styrelse om sju personer valdes: Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Ronny Carlén, Madelene Eklind, Terese Fahlgren Wallskog och Jan Larsson (övriga ledamöter). Vid årsmötet 23 februari 2019 hade Madelene Eklind avsagt sig omval. Vidare utökades styrelsen med en person varvid nyval gjordes av Håkan Lewenstedt och Ulrika Karlsson. De åtta som valdes 2019 fick nytt förtroende att leda föreningen även 2020 och vid årsmötet 25/9 2021 förlängdes deras mandat till och med årsmötet 2022. Vid årsmötet 26/2 2022 i Gjutaren, Töreboda, avgick Ulrika Karlsson. Styrelsen består fram t o m årsmötet i februari 2023 av följande: Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Ronny Carlén, Terese Fahlgren-Wallskog, Jan Larsson och Håkan Lewenstedt (ledamöter). På två år valdes Källström, Larsson, Lewenstedt, övriga ett år. Platsen efter Ulrika Karlsson är tills vidare vakant.

Syftet med föreningen: Att bevara idrottshistorien i Moholm, Töreboda kommun, att på ideell basis skapa ett nätverk för personer (herrar/damer) som fyllt 40 år och däröver och som tidigare varit engagerade i föreningslivet (som framgår av namnet, mestadels fotboll) i Moholm, men den är öppen för alla och ska också ses som en kamratförening.

Klicka här för information om bilden ovan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *