Ordföranden har ordet

FÖRENINGEN Moholms Fotbollsveteraner bildades 23 september 2016 och har nu verkat i fem år, även om 2020 blev någonting helt annat än vad vi planerat. Efter vårt årsmöte i Töreboda lördagen den 29 februari 2020 slog Corona-pandemin till på allvar och vi liksom många andra fick pausa verksamheten. Vi hade således ingen aktivitet under ett och ett halvt år. Därför var det med stor glädje vi kunde fira vår femåriga tillvaro på Moholms Herrgård lördagen den 25 september 2021 och i samband med det höll vi också årsmöte för år 2020.

TRÄFFEN på Moholms Herrgård lockade drygt 70 personer. Jag vill rikta ett speciellt tack till våra inbjudna gäster, Ken Olofsson, Kenneth “Kenta” Ohlsson och Eine Fredriksson, som bidrog till att denna kväll blev ett minne för oss alla. Micael Hamilton och hans personal på Moholms Herrgård stod för ett suveränt värdskap med en meny av absolut toppklass.

NU HOPPAS VI kunna leva någorlunda normalt igen. Årsmötet för 2021 hölls lördagen den 26 februari 2022 i Gjutaren, Töreboda. Speciell gäst var Rogher Selmosson, som berättade om pappa Arnes storhetstid som fotbollsproffs i Italien på 1950- och 60-talet. Mycket uppskattat  anförande av 36 mötesdeltagare. I samband med årsmötet presenterades också en del tankegångar för kommande aktiviteter under 2022, som vi återkommer till.

JAG ÖNSKAR ER alla en god fortsättning på nya året, trevlig vår och sommar.

Lars-Åke Bergman