Föreningen Moholms Fotbollsveteraner

Bildad: Föreningen bildades 23 september 2016. Till interimstyrelse valdes Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Bo Jakobsson och Lars Segerstedt (ledamöter). Denna interimstyrelse verkade till årsmötet 5 augusti 2017 som hölls i samband med ett fotbollsevent i Fägregården, Fägre, varvid en ny styrelse om sju personer valdes: Lars-Åke Bergman (ordförande), Jan Jakobsson (kassör), Tord Källström (sekreterare), Ronny Carlén, Madelene Eklind, Terese Fahlgren Wallskog och Jan Larsson (övriga ledamöter). Vid årsmötet 23 februari 2019 hade Madelene Eklind avsagt sig omval. Vidare utökades styrelsen med en person varvid nyval gjordes av Håkan Lewenstedt och Ulrika Karlsson, vilka vi hälsar välkomna i styrelsen. De åtta som valdes 2019 fick nytt förtroende att leda föreningen även 2020. Det beslutades vid årsmötet 29/2 2020.

Syftet med föreningen: Att bevara idrottshistorien i Moholm, Töreboda kommun, att på ideell basis skapa ett nätverk för personer (herrar/damer) som fyllt 40 år och däröver och som tidigare varit engagerade i föreningslivet (som framgår av namnet, mestadels fotboll) i Moholm, men den är öppen för alla och ska också ses som en kamratförening.

Klicka här för information om bilden ovan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *